نوشته شده در از دیگران علمی عمومی

نظریه‌ی داروین با ایده‌ی آفرینش خدایی جمع شدنی‌ست؟

برنامه‌ی پرگار (از شبکه‌ی معاند بی‌بی‌سی!) در قسمت جدیدش به موضوع جالبی پرداخته. در توضیحاتش اومده: چارلز داروین بدون آنکه خود بخواهد اعتقاد دینی در مورد آفرینش انسان را از…